De collectie vondsten bij de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - St. Geertruid in 1929 door de Paters Dominicanen, geschonken aan Graaf René de Geloes

vorige

Thumbnails-index

volgende

Deel van de collectie artefacten gevonden tijdens de opgravingen van de paters Dominicanen en geschonken aan René graaf de Geloes (destijds eigenaar van het vuursteenmijnen gebied)

Foto:  Bifaciaal bewerkt artefact met vondstgegevens uit de collectie van de paters Dominicanen: vindplaats D17 op 5 meter diepte op 11-11-1929
(Bifaciaal wil zeggen: aan twee zijden bewerkt (voorkant en +achterkant).

Voor meer achtergrondinformatie over dit fotoalbum en de bijzondere collectie van René graaf de Geloes zie de pagina: Geschiedenis van de Paters Dominicanen te Rijckholt

 Bifaciaaal bewerkt artefact uit de collectie van de paters Dominicanen van graaf de Geloes

De foto's op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door Jean Pierre de Warrimont en Luc Amkreutz
© 2015 Jean Pierre de Warrimont en Luc Amkreutz

Thumbnails-index