Fotoboek van de opgravingen en vondsten van de Paters Dominicanen bij de de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt in 1929, geschonken aan René graaf de Geloes

vorige

Thumbnails-index

volgende

De vertaling van de Franse tekst op de openingspagina van het album luidt:
"Aan de heer graaf de Geloes -de zeer welwillende eigenaar van de neolithische site van Ryckholt-Sint Geertruid".
"Blijk van dankbaarheid van de Franse paters dominicanen uit Ryckholt"
"de gelukkige opgravers van de 'Schoone Grub'".
"Père Pierre Marie Bertrand O.P. Prior"
Op deze pagina staat het alliantiewapen van René graaf de Geloes en Blanche gravin de Lannoy.
Daaronder een foto van Onze Lieve Vrouw van de 'Schoone Grubbe' en de afkorting B.Y.O. [Bid Voor Ons].
Het is de afbeelding van "Notre-Dame Sous-Terre van Chartres", de beschermheilige van de paters.
 Rond het beeld van de Tronende Maria met Kind is een krans van artefacten aangebracht die de paters in Rijckholt-Sint Geertruid hebben opgegraven.

Voor meer achtergrondinformatie over dit fotoalbum en de bijzondere collectie van René graaf de Geloes zie de pagina: Geschiedenis van de Paters Dominicanen te Rijckholt

 Pagina 1: fotoboek als dank voor de hulp van Graaf de Geloes geschonken in 1929

De foto's op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door Jean Pierre de Warrimont en Luc Amkreutz
© 2015 Jean Pierre de Warrimont en Luc Amkreutz

Thumbnails-index