Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - st. Geertruid (vuursteenmijn)

De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid

Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - st. Geertruid (vuursteenmijn)

Sitemap  | English summary  Suzammenfassung        

 
Home - Bronnen  

 

 

Bronnen (literatuur) gebruikt  als basis voor deze website over de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - St. Geertruid.

De lijst is chronologisch opgebouwd.

 • Hamal-Nandrin, J. et J. Servais, 1923 La station néolothique de Sainte-Gertrude (Limburg hollandais) avec Notes technique par M. Lohest., P. Fourmarrier, Ch. Fraipont, E. Stockis et H. Davin. Mem. public, d'Anthr. Revue Anthr., tome XXXIII No. 9-10, 1923 pp 345-492 (1-148), Paris-Liege.
 • Panhuysen, G. Het geheim van "de Schoone Grubbe", een wetenschappelijke prestatie van de Fransche paters Dominicanen (De Maasbode (derde blad, nr. 22726  13 oktober 1929
 • Servais, J., Marcel de Puydt 1855-1940 (notique biographique. Bulletin de l'Institut Archéologique Liégois. Tome LXIV, 1940: 119-135.
 • Giffen, A.E. van.,  De vóórhistorische vuursteenexploitatie bij Rijckholt in Nederlands Limburg.
 • Schroevers-Kommandeur, H. & S. de Jager., De Henkeput: opgravingen en determinatie van dierlijke resten. Natuurhistorisch maandblad, 55 (7-8) 1966: 117-128.
 • Felder. W.M. & Engelen, F.H.G. Prehistorische bewoning in het Mergelland tussen Maas en Geul. Natuurhistorisch maandblad (Themanummer: 'De luister van het Mergelland'), (7-8-9) 1968: 15-18.
 • Claassen, A., Prehistorische mijnbouw. In: Het oude land van Loon. 1969. (pp 125-144)
 • Engelen, F.H.G., De oudste Mijnbouw in Nederland : De prehistorische vuursteenwinning in het Savelsbos bij Ryckholt - St. Geertruid (Geologie en mijnbouw, vol. 49 (1) p. 23-40 (1970).
 • Engelen, F.H.G., Zeven jaren onderzoek in de ondergrondse werken van de neolithische vuursteenmijn te Ryckholt St. Geertruid. In Hand. Archeologisch congres 11-14 nov. 1971 Tongeren. Tongeren. (pp 101-111).
 • Nederlandse Geologische Vereniging. Eerste Internationaal symposium over vuursteen (Grondboor & Hamer, no.3 Juni 1971).
 • Engelen, F.H.G. Der Vorhistorische Feuersteinbergbau in den Niederlanden und seine Einfluss auf die Kulturgeschichte. Geologie, 20 (Heft 4/5) 1971: 542-552.
 • Bosch, P.W., A neolithic flint mine. Scientific American, 240 (6) 1979: 126-132.
 • Engelen, F.H.G., 1881 - 1981 Honderd jaar Ryckholt-St.Geertruid (deel 1). Archeologie in Limburg (11) 1981: 14-16.
 • Engelen, F.H.G., 1881 - 1981 Honderd jaar Ryckholt-St.Geertruid (deel II). Archeologie in Limburg (12) 1981: 19-22.
 • Clason, A.T., De geweiwerktuigen van Rijckholt-St. Geertruid (Zuid-Limburg) Archeologie in Limburg (12) 1981: 12-15.
 • Weerdt, W. Foto: Ken d'r hön nog? De Rompel: Zjang Rompelberg. Heemkundevereniging Grueles. (Grueles 1982, jrg. 2, no.3 sep.) p. 43-47
 • Pleunis, Th en J. Purnot, 100 Jaar Dominflkanenklooster. Heemkundevereniging Grueles. (Grueles 1983 jrg. 3,  dec.) p.142-149
 • Weertz, J. Archeologie: Een eeuw Grand atelier. Heemkundevereniging Grueles. (Grueles 1987 jrg. 7 april) p. 43-47
 • Kengen, H. Archeologie: De eerste archeoloog van Rijckholt. Heemkundevereniging Grueles. (Grueles 1988, jrg. 8, no.4 dec.) p. 165-169
 • Felder, P.J. Vuursteen, definitie en ontstaan. Grondboor en hamer, 43 (5/6) 1989: 77-78.
 • Engelen, F.H.G. Vuursteenwinning en toepassing. Grondboor en hamer, 43 (5-6) 1989: 207-210.
 • Waterbolk, H.T., Opgravingen in het vuursteenmijnbouwgebied van Ryckholt-St. Geertruid, Zuid-Limburg. Speciaal nr. van Archeologie in Limburg. (no. 61, 1994).
 • Rademakers, P.C.M. (red.) et al., De prehistorische vuursteenmijnen van Ryckholt - St. Geertruid. Nederlandse Geologische Vereniging, Afd. Limburg. 1998. ISBN 90-801523-4-X
 • Engelen, F.H.G., Hoe dacht de Nederlandse archeologische wereld over de vondsten te Rijckholt? , in: P.C.M. Rademakers (red.), De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt-Sint Geertruid, Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnbouw Nederlandse Geologische Vereniging afd. Limburg, 1998 (Maastricht) p. 21-31.
 • Engelen, F.H.G., Dr. W.G.N. van der Sleen stimuleerde onderzoek in het Savelsbos. Archeologie in Limburg (64) 1995: 22-23
 • Engelen, F.H.G., Uit het leven van dr. W.G.N. van der Sleen: Ryckholt. Archeologie in Limburg (66) 1995: 61-63.
 • Persbericht 168/98 Prov. Limburg.
 • Felder, P.J. & P. Cor Rademakers & Majorie E. Th. de Grooth., Excavations of prehistoric flint mines at Rijckholt-St. Geertruid (Limburg, Netherlands) by the Prehistoric Flint Mines Working Group of the Dutch Geologic Society, Limburg Section.. 1998. (Archäologische Berichte:12). ISBN: 3-7749-2907-6
 • Engelen, F.H.G., Onderzoek vóór 1964: De ontdekking in 1881 van de prehistorische vuursteenindustrie bij Rijckholt-St.Geertruid en de onderzoeken vóór 1964, in: P.C.M. Rademakers (red.), De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt-Sint Geertruid, Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnbouw Nederlandse Geologische Vereniging afd. Limburg, 1998 (Maastricht) p. 7-17
 • CD-ROM: CD-9: De prehistorische Vuursteenmijnen van Ryckholt. Peter Bosch en de 'Werkgroep voor het Onderzoek van de Prehistorische Vuursteenmijnen'; Nederlandse Geologische Vereniging, Afdeling Limburg. 1999.
 • Steehouwer, Koos. J., Sporen aan de wand: De speurtocht naar de prehistorische vuursteenmijnbouw in Zuid-Limburg.  Abcoude, Uniepers / ROB, 2000. ISBN 90-6825-231-3.
 • Beuker, J.R., Vuurstenen werktuigen: technologie op het scherp van de snede. Leiden, Sidestone Press. 2010. ISBN 978-90-8890-043-3.
 • Deeben, J; M.E.T. de Grooth, J.W. de Kort, R.C.G.M. Lauwerier en M.E. ter Schegget. Archeologische onderzoek in de omgeving van het prehistorische vuursteenmijnveld te Rijckholt - St. Geertruid: de resultaten van 2008 en 2009. Amersfoort, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011. ISBN 9789057991899. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 202)
 • Orbons,J. Vuursteenmijn en Michelsberg-nederzetting Rijckholt-Sint Geertruid; Gemeente Margraten; Archeologisch-Geofysisch onderzoek. Maastricht, 2009 (ArcheoPro-rapport 984)
 • Deeben, J; J. van Doesburg, A.G. Jong, J. Kleine en J.W. de Kort. Archeologische onderzoek in de omgeving van het prehistorische vuursteenmijnveld te Rijckholt - St. Geertruid: de resultaten van 2010. Amersfoort, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013. ISBN 9789057992179. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 218)
 • Warrimont de, J.PL.M.N. en L. Amkreuz., Het geheim van de Schoone Grub. Archeologische opgravingen van de vuursteenmijnen te Rijckholt-Sint Geertruid in 1929 door de paters dominicanen uit Rijckholt. LGOG (De Maasgouw jrg. 134, no.2) 2015 p. 48 56.
 • Warrimont de, J.PL.M.N, Eugène Dubois en zijn besluit om de missing link te zoeken. Stichting Eijsdens Verleden (Eijsdens verleden, nr. 120, okt. 2010) 2010 p.22-42
 • Orbons,J. Vuursteenmijn en Michelsberg-nederzetting Rijckholt-Sint Geertruid; Gemeente Margraten; Archeologisch-Geofysisch onderzoek; vervolgonderzoek 2010. Maastricht, 2010 (ArcheoPro-rapport 10129)
 • Orbons,J. Vuursteenmijn en Michelsberg-nederzetting Rijckholt-Sint Geertruid; Gemeente Margraten; Archeologisch-Geofysisch onderzoek; vervolgonderzoek 2011-2012. Maastricht, 2013 (ArcheoPro-rapport 11131)
 • Schreurs,J; J.W. de Kort (red); et al. Archeologische onderzoek in de omgeving van het prehistorische vuursteenmijnveld te Rijckholt - St. Geertruid: de resultaten van 2011, 2012 en 2013. Amersfoort, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018. ISBN 9789057993022. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 250)
 • Stichting Ir. D.C. van Schaik. Plan restauratie vuursteenmijnen 2021. 2020
 • Stichting Ir. D.C. van Schaik. Plan tot consolidatie prehistorische vuursteenmijnen Rijckholt 2021. Okt. 2020.
 • Verhart, L., Paralelle sporen: een dubbelbiografie over de archeologen Jan Hendrik holwerda (1873-1951) en Albert Egges van Giffen (1884-1973). 2 dl. Utrecht, Stichting Matrijs 1922. ISBN 978-90-5345-586-9.

Frans Engelen (F.H.G. Engelen). Foto te RyckholtDe basis van deze site was in eerste instantie gebaseerd op (en ontleend aan) één van de vele artikelen van mijn vader, Frans Engelen, over deze vuursteenmijn.[F.H.G. Engelen. De oudste Mijnbouw in Nederland : De prehistorische vuursteenwinning in het Savelsbos bij Ryckholt - St. Geertruid (Geologie en mijnbouw, vol. 49 (1) p. 23-40 (1970)].
In de loop der jaren is de informatie op deze site verder aangevuld met gegevens uit andere bronnen
Deze homepage is opgedragen aan mijn vader. (*26-1-1920 -  Overleden 18-2-2004).

 

 

 
 


Web-site gemaakt door Henk Engelen

top

Revised: