Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - st. Geertruid (vuursteenmijn)

De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid

Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - st. Geertruid (vuursteenmijn)

Sitemap  | English summary  Suzammenfassung        

 
Home > De opgravingen > Getallen en conclusies  

 
Hoofdstuk "De opgravingen" bestaat uit de volgende pagina's: De werkgroep | Bypass 1969 | Kaart mijngebied | Chronologie opgravingen | Symposia | Conclusies

 

 

Enkele getallen en conclusies

Resultaten:
Prehistorisch gebied: ca. 25 ha. 
Prehistorisch mijngebied (met schachten en ondergrondse galerijen) ca. 8 ha.
Totaal aantal schachten:  ca. 2.000 
Gedolven hoeveelheid vuursteen: ca. 8.000 m3
Totaal aantal vervaardigde vuurstenen werktuigen 300 gram: ca. 10.000.000
Nog aanwezige vuurstenen mijnwerkershakken in niet onderzochte mijnen:  ca. 400.000 
Oppervlakte van een vuursteenmijn:  ca. 23 - 37 m
Gemiddelde dikte van de ontgonnen vuursteenlaag: ca. 11 cm 
De diepte van de schachten: ca. 4 - 12 m 
Wat is de maximale diepte van de verticale putten (schachten); verticale put diepte: ca. 12 m 
Totaal opgegraven door Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnbouw: ca. 2436,6 m
Totaal aantal opgegraven schachten: 75 
Totaal aantal opgegraven mijnen: 55 
Totaal aantal opgegraven hakken, kernstenen, kloppers enz.:  14 549 
Totaal aantal verzamelde slakkenhuisjes (24 soorten): 15 771

De netto oppervlakte van de prehistorische vuursteenmijn is ongeveer 1525,8 m2 . Binnen deze oppervlakte werden 75 schachten aangetroffen. Van 55 schachten zijn alle galerijen (=mijngangen) onderzocht en ingemeten.

De schachten werden door de prehistorische mijnwerkers niet willekeurig in het veld geplaatst maar in rijen, die min of meer evenwijdig lopen van de hoogtelijnen (de hoogtelijnen van de oppervlakte zijn +116 en +124m NAP).
Bij diverse schachten werden slijpsporen aangetroffen van touwen/kabels (om materiaal uit de mijn omhoog te brengen).

De ondergrondse mijnbouw in Rijckholt heeft waarschijnlijk 1500 jaar geduurd (de periode moet liggen tussen ca. 4200 - 2700 v. Chr.) (Gegevens AMS-14C-dateringen onderzoek 2004).

Hakkendepot met klopper (slagsteen)

Hakken depot met klopper

Er is naar schatting ca 15 miljoen kilo vuursteen gewonnen (ongeveer 11539 k per jaar).
Er werd niet gedurende een volledig jaar gewerkt in de mijnen maar waarschijnlijk ongeveer 140 dagen per jaar.
De productie van vuurstenen bijlen en hakken zal tussen de 163 en 603 per dag gelegen hebben.
Gemiddeld werden er 4 schachten per jaar afgediept.

Tijdens de opgravingen werden 14549 vondsten gedaan, waarvan 14217 hakken of fragmenten daarvan.
Tevens zijn er 216 kloppers (slagstenen) gevonden. Deze kloppers werden gebruikt voor het bewerken van de gedolven vuursteenknollen.
In totaal werden er 58 kernstenen gevonden.

Houten gereedschap is niet materieel bewaard gebleven. Alle houten materialen zijn volledig vergaan, soms echter met achterlating van een holruimte in de opvulling van de schachten en galerijen.
In totaal werden 43 holruimten gevonden.

Er zijn maar weinig werktuigen gevonden die waren vervaardigd uit bot. De gevonden hertengeweien werden gebruikt als hakwerktuig of schraper.
Tijdens de opgravingen zijn 6 geweien gevonden.
Uit het feit dat men de schacht dwars door enkele vuursteenlagen afgediept heeft tot op een grotere vuursteenlaag, blijkt dat men van te voren een duidelijk beeld had van de te ontginnen vuursteenlaag aan de voet van de schacht.

De opgravingen door de "Werkgroep voor het Onderzoek van de Prehistorische Vuursteenmijnen" begonnen op 6-6-1964 en duurde tot  31-5-1972.

Zie ook de foto's van vondsten op de thumbnails pagina.

 
 

Web-site gemaakt door Henk Engelen

Top

Revised: