Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - st. Geertruid (vuursteenmijn)

De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid

Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - st. Geertruid (vuursteenmijn)

Sitemap  | English summary  Suzammenfassung        

 
Home > Links  

 

 

Links

Meer informatie over deze prehistorische vuursteenmijn:

Stichting Ir. D.C. van Schaïk
Informatie over de vuursteenmijn Rijckholt:
De Stichting Ir. D.C. van Schaïk beheert de prehistorische vuursteenmijnen in Rijckholt samen met Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven en werkgroep prehistorische vuursteenmijnen.

Speciale website rond de renovatie vuursteenmijnen 2021-2022
In 2021-2022 vinden er uitvoerige renovatiewerkzaamheden plaats in de vuursteenmijnen. Daarnaast zal er een echt bezoekerscentrum komen.
Dit is een speciale website gemaakt rond al deze werkzaamheden door de Van Schaikstichting.

Nederlandse Geologische Vereniging. afdeling Limburg
Homepage met links naar: excursies, lezingen, werkgroep mineralen, publicaties en werkgroep prehistorische vuursteenmijnen.

http://www.strahlen.org/vp/nl/rijckholt/ (met foto's)

Die neolithischen Feuerstein-Gruben von Rijkholt bei Maastricht, Niederlande (Duitstalige site over de mijn)

Heemkundevereniging St.-Geertruid (met foto's van het veld onderzoek uit 2008-2009)

Heemkundevereniging Grueles (Gronsveld en Rijckholt)

Over het Savelsbos en vuursteenroute

Meer prehistorische vuursteenmijnen

De prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul
Homepage met over de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul. De geschiedenis, foto's e.d.

Neolithische vuurstenen mijnen van Petit-Spiennes (België; Franstalig)

Vuursteen en vuursteen bewerken e.d.:

ArcheoFlint
De vuursteenbewerkers van ArcheoFlint stellen zich ten doel: prehistorische vuursteenbewerkingstechnieken aan een breed publiek onder de aandacht te brengen door middel van demonstraties en workshops.
Daarnaast het overbrengen van deze technieken aan een jeugdiger generatie zodat de prehistorie voortleeft in het heden
En door middel van boeiende verhalen en presentaties belangstelling te kweken voor het leven van en over onze prehistorische voorouders.

Making flinttools
Engelstalige website

Flintsource.Net
A website dedicated to sourcing flint, and similar materials.

http://www.mindat.org/show.php?id=6676 (flint mineral data)

Archeologie:

Archeoforum
Een website over prehistorische archeologie.

Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)' nu onderdeel van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De ROB richt zich in zijn onderzoek op de aard, verspreiding, context en kwaliteit van archeologische resten in de Nederlandse bodem. Het onderzoek geeft antwoord op de drie vragen die van belang zijn voor een goede zorg voor ons bodemarchief: wat is er, waar is het, en van welke waarde is het? Het betreft hier niet alleen archeologische resten op het land maar ook onder water; en niet alleen in isolement maar ook in hun toenmalige en hedendaagse landschappelijke context.

Archeologie online
Dagelijks archeologisch nieuws en achtergrond. Van de makers van Archeologie Magazine.

De verteller van het oude.nl
Deze website gaat over archeologie en archeologische belevenissen verteld en meegemaakt door Anne ten Brink.
Laat u inspireren door zijn verhalen uit lang vervlogen tijden. Op de website van de "Verteller van het Oude" vindt u lezingen, nieuws en verhalen m.b.t. archeologie.

Archeologische projectbureau ARON (België)

Federatie Industrieel Erfgoed Nederland

Archeologische startpagina's:

Startpagina archeologie

Kalksteengroeven en grotten:

http://www.vanschaikstichting.nl/
Site over beheer van groeven.

Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven
Over de studie naar de mergelproeven.

Fluweelengrot Valkenburg

Gemeentegrot Valkenburg

http://www.mergel.nu/

Diversen:

Nederlandse Geologische Vereniging (NGV)

Omgeving:

Gronsveld

Geschiedenis:

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)

Historie Link Limburg
Links over de historie van Limburg

Sociaal Historisch Centrum Limburg
Het SHCL is een studie- en documentatiecentrum voor de geschiedenis van (Nederlands) Limburg vanaf de oprichting van de provincie in 1840.

http://geschiedenis.pagina.nl/ 
Op de geschiedenispagina vind je allerlei soorten links die te maken hebben met 'de geschiedenis'.

Hotels / overnachtingen

Eetcafé B&B Riekelt

Hotel Maastricht


 
 

Web-site gemaakt door Henk Engelen

Top

Revised: