Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - st. Geertruid (vuursteenmijn)

De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid

Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - st. Geertruid (vuursteenmijn)

Sitemap  | English summary  Suzammenfassung        

 
Home > Renovatie 2021-2022  

 

 
Renovatie prehistorische vuursteenmijnen en inrichting van een informatiecentrum 2021 - 2023

Nadat de Stichting ir. D.C. van Schaik in 2017 de exploitatie en beheer van de vuursteenmijnen heeft overgenomen van Staatsbosbeheer is deze Stichting voortvarend aan de slag gegaan om de noodzakelijke renovatie en consolidatie van de vuursteenmijnen in gang te zetten.
Daarvoor zijn uitvoerige plannen uitgewerkt en is er uitgebreid onderzoek verricht door diverse gespecialiseerde bedrijven.

De stichting heeft hiermee enorm veel werk verricht.

De renovatie en vernieuwde presentatie zijn mogelijk dankzij een goede samenwerking tussen de Stichting Ir. D.C. van Schaik, Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Eetcafe Riekelt en de gemeente Eijsden-Margraten. Voor de renovatie is een subsidie ter beschikking gesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het programma instandhouding Archeologische Rijksmonumenten.
De verbeteringen van de presentatie is mogelijk dankzij een Leadersubsidie van de Gemeente Eijsden-Margraten, de provincie Limburg en Het Europees landbouwfonds.

Het grote renovatie plan wordt uitgevoerd in de jaren 2021 en 2022.

Het betreft vooral de volgende zaken:

 1. Het realiseren van een informatiecentrum / bezoekerscentrum in een gedeelte van de kerk van Rijckholt.
  In 2022 wordt de presentatie in het bezoekerscentrum gerealiseerd: een presentatie over de vuursteenmijn om te voorzien in een slechtweer- en een winterinformatiepunt.
 2. De veiligheid (o.a. stabiliteit) en toegankelijkheid van de vuursteenmijnen verbeteren waardoor deze weer minimaal voor 30 jaar goed zal blijven.
 3. De bezoekersgang (met de grijze betonnen wanden met kijkgaten) meer uitnodigend maken.
  Door een betere presentatie in de hoofdgang zal de beleving een stuk groter worden.
 4. Het maken van 5 extra doorgangen vanuit de bezoekersgang naar meer bijzonder oude mijngangentjes die zeer goed bewaard zijn gebleven in de achterliggende mijntjes.
 5. Het onderhouden en verbeteren van de prehistorische schachten waardoor deze intact blijven en niet kunnen leegstromen.
 6. Het klank en lichtspel is na ruim 15 verouderd en zal worden vervangen.
 7. De technische installatie in de mijnen die inmiddels 50 jaar oud is dient vervangen te worden.
In 2023 zal de grote opening van de mijnen gevierd worden

Tijdens alle werkzaamheden wordt er ook archeologisch onderzoek verricht en zijn er al diverse interessante vondsten gedaan.
Enkele hiervan zullen in het bezoekerscentrum tentoongesteld worden.

Alle informatie over deze renovatie is te vinden op een speciale website Van Schaikstichting: Verbouwing vuursteenmijnen.

Hieronder enkele impressies van de realisatie van een nieuwe doorgang naar uitzicht op  prachtige oude mijntjes.Overzicht van de nieuwe gangen vanuit de bezoekersgang Vuursteenmijnen Rijckholt
Plattegrond met overzicht van de te realiseren nieuwe doorgangen  Stichting ir. D.C. van Schaik


Plattegrond met details van 3 van de te realiseren nieuwe doorgangen met mooie panorama's op de vuursteenmijntjes
Plattegrond met details van 3 van de te realiseren nieuwe doorgangen met mooie panorama's op de vuursteenmijntjes.  Architectenbureau Leise & Stichting ir. D.C. van Schaik

Werkzaamheden aan de nieuwe bezoekersgang Vuursteenmijnen Rijckholt
Werkzaamheden voor de nieuwe bezoekersgang van de prehistorische vuursteenmijnen  Stichting ir. D.C. van Schaik

Vorderingen aan de nieuwe bezoekersgang Vuursteenmijnen Rijckholt
Vorderingen aan de nieuwe bezoekersgang van de prehistorische vuursteenmijnen  Stichting ir. D.C. van Schaik.

Het afvoeren van het materiaal dat vrij komt bij het graven van de nieuwe bezoekersgang
Het afvoeren van het materiaal dat vrij komt bij het graven van de nieuwe bezoekersgang  van de prehistorische vuursteenmijnen.
Stichting ir. D.C. van Schaik

Visualisatie van de doorgang in wording met mooie panorama op de oude prehistorische vuursteenmijnen 
Visualisatie van de doorgang in wording met mooie panorama op de oude prehistorische vuursteenmijnen.
Stichting ir. D.C. van Schaik

Impressie bezoek aan de vuursteenmijnen 11 juni 2022
Op zaterdag 11 juni 2022 kreeg ik een mooie en bijzondere rondleiding van Joep Orbons (Stichting ir. D.C. van Schaik) in de  vuursteenmijnen.
De aanleiding was de grote renovatie van de vuursteenmijnen die inmiddels in een ver gevorderd stadium is gekomen.

Joep en ik hebben al jaren prettig contact met elkaar, maar vandaag zagen we elkaar voor het eerst.
Het was een bijzonder fijne en interessante dag met leuke en boeiende gesprekken over o.a. de renovatie.

De 4 nieuwe bezoekersgangen zijn net gestuukt, zodat ik als een van de eerste de nieuwe bezoekersgangen kon bekijken en beleven.

Een van de vier nieuwe bezoekersgangen. Het stucwerk is pas een paar dagen oud
Een van de vier nieuwe bezoekersgangen. Het stucwerk is pas een paar dagen oud.
Na het aanleggen van speciale verlichting later dit jaar zal het effect nog spectaculairder worden.

Het bijzonder mooie geelachtige stucwerk verricht wonderen. Wat een verschil met de grijze / grauwe hoofdgang zoals deze al sinds 1978 bestaat. Er is bewust voor de gele mergel kleur gekozen bij het stucwerk, waardoor de gangen veel natuurlijker aandoen
Het effect mag er echt zijn. Je ziet links en rechts de oude mijntjes door vrij grote vensters.
Je staat nu letterlijk midden in de prehistorische mijntjes.
Daardoor is het een geheel andere beleving geworden dan voor de renovatie.

Impressie vanuit de gerealiseerde nieuwe bezoekersgangen: zo dicht bij de oude mijntjes kun je nu komen!
Impressie vanuit de gerealiseerde nieuwe bezoekersgangen: zo dicht bij de oude mijntjes kun je nu komen!

In een van de 4 nieuwe bezoekersgangen is zelf een gedeeltelijk open schacht te zien waarbij haksporen in de mergel zichtbaar zijn uit de prehistorie.

Impressie vanuit de gerealiseerde nieuwe bezoekersgangen: zicht op een prehistorische schacht!
Impressie vanuit de gerealiseerde nieuwe bezoekersgangen: zicht op een prehistorische schacht!

Bij een andere bezoekersgang sta je bijna direct naast een dichte schacht . Deze zal op korte termijn worden voorzien van een mooie metalen stut  (als extra beveiliging tegen instorten).

In de ventilatieschacht zal een geologisch profiel worden aangebracht zodat bezoekers een goed beeld krijgen van alle bodem lagen. Tevens krijgen ze een beeld over de lengte van de schacht.
Bezoekers kunnen onder deze schacht doorlopen.
De geologische lagen zullen, elk in een eigen kleur, zichtbaar worden gemaakt.

Nog een impressie van een van de vier nieuwe bezoekersgangen
Nog een impressie van een van de vier nieuwe bezoekersgangen.
Na het aanleggen van speciale verlichting later dit jaar zal het effect nog spectaculairder worden.

Het bijzondere is ook dat er nu gemakkelijker nieuw archeologisch onderzoek gerealiseerd kan worden in nog niet eerder opgegraven mijntjes.
Ook in dit opzicht biedt deze renovatie nog meer toekomst mogelijkheden.

Impressie vanuit de gerealiseerde nieuwe bezoekersgangen: zicht op o.a. een oude mergel steunpilraar
Impressie vanuit de gerealiseerde nieuwe bezoekersgangen: zicht op o.a. een oude mergel steunpilraar

Het is een zeer bijzondere, leerzame en heel boeiende ervaring.
Wat een belangrijke en bijzonder goed doordachte aanpassingen!
Er is echt heel goed nagedacht over de uitwerking door het team dat deze renovatie heeft gerealiseerd .

Nog een impressie van een van de vier nieuwe bezoekersgangen.
Nog een impressie van een van de vier nieuwe bezoekersgangen. Na het aanleggen van speciale verlichting later dit jaar zal het effect nog mooier worden.

Deze unieke renovatie maakt dat het bezoek aan de vuursteenmijn nog veel interessanter,  levendiger en intenser wordt.
Bezoekers zullen hier volop van kunnen genieten.

In april 2023 zal de renovatie van de vuursteenmijnen feestelijk worden opgeleverd.
In de tussentijd zal er verder gewerkt worden aan het aantrekkelijker maken van de vuursteenmijnen (Visualisatie: informatie borden; mooiere verlichting ; presentatie in de gidsenruimte/ technische ruimte etc.)
Er komt extra aandacht voor de archeologische en geologische waarden van de mijntjes.

Impressie vanuit de gerealiseerde nieuwe bezoekersgangen: zo dicht bij de oude mijntjes kon je voorheen als bezoeker niet komen!
Impressie vanuit de gerealiseerde nieuwe bezoekersgangen: zo dicht bij de oude mijntjes kon je voorheen als bezoeker niet komen!

Tevens is het bezoekerscentrum dan ook volledig ingericht (een presentatie over de vuursteenmijn om te voorzien in een slechtweer- en een winterinformatiepunt.)

In alle opzichten zal een bezoek dan nog  leerzamer en interessanter worden.

Alle lof voor het team dat deze renovatie heeft gerealiseerd en begeleid.

Impressie vanuit de gerealiseerde nieuwe bezoekersgangen. Je ziet 2 mijngangetjes achterdoor
Impressie vanuit de gerealiseerde nieuwe bezoekersgangen. Je ziet 2 mijngangetjes achterdoor

Alle afbeeldingen van de excursie Henk Engelen

Ook op excursie naar de vuursteenmijnen?
Iedereen kan zich aanmelden voor de reguliere excursies!
Zie de pagina excursies voor de mogelijkheden!
Woon je niet in de buurt? Geen probleem. Combineer het bezoek aan de vuursteenmijnen met bijzondere wandelingen in en rond het Savelsbos.
Overnachten is mogelijk in B&B Riekelt.
 

 
 

Web-site gemaakt door Henk Engelen

Top

Revised: