Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg

De prehistorische vuursteenmijnen van
 Valkenburg aan de Geul (Limburg)

Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg

  

 
Home > Foto's > Onderzoek 1990 Biebosch en 1992 Plenkertstraat  


Onderdeel "Foto's" bestaat uit de volgende 2 onderdelen: Foto impressies | Onderzoek 1990-1992 |

Foto-impressies : thumbnails van het onderzoek van de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul

Foto's van het onderzoek in 1990 van de prehistorische vuursteenmijnen in het Biebosch en van de ontdekking en het onderzoek van de prehistorische vuursteenmijnen in de Plenkertstraat. Dit onderdeel bevat unieke foto's van het onderzoek, beschikbaar gesteld door Fred Brounen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Hij gaf in 1990 leiding aan het onderzoek in het Biebosch, en 1992 in de Plenkertstraat.
Voor verdere informatie, zie de afzonderlijke pagina over de geschiedenis.

 Klik op de foto of link onder de foto om de afzonderlijke pagina's te openen!

Onderzoek in 1992 van de prehistorische vuursteenmijnen in de Plenkertstraat:
De galerij (mijngang) van mijn I, zichtbaar op een oude ansichtkaart De situatie zoals die werd aangetroffen in de Plenkertstraat in januari 1992. De galerijen worden gemarkeerd door halve sjalons Twee van de ontdekkers (links: Fred Brounen; in de galerij Karen van der Graaf) en mede-onderzoeker Arie van Deijck De derde ontdekker, Hub Pisters, tijdens een klein proefonderzoek in januari 1992 Galerijen van de mijnen I-III van de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul, gemarkeerd door halve sjalons Het onderzoek in de zomer van 1992 bij de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul
Galerij mijn I op oude ansichtkaart Situatie zoals in 1992 aangetroffen Onderzoekers vuursteenmijnen Mede-ontdekker Hub Pisters Overzicht vuursteenmijnen Onderzoek zomer 1992
 
Galerijen van de mijnen I-III tijdens het onderzoek van de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul Galerijen van de mijnen I-III tijdens het onderzoek in 1992 van de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul. Galerij van mijn I, met prehistorische haksporen in het plafond van de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul Galerij van mijn I, met Karen van der Graaf . Onderzoek van de prehistorische vuursteenmijnen in de Plenkertstraat te Valkenburg aan de Geul Galerij van mijn II. Aan weerszijden van de struik is een stuk van de prehistorische vulling zichtbaar van de prehistorische vuursteenmijnen in de Plenkertstraat te Valkenburg aan de Geul Onderzioek in galerij van mijn II van de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul
Overzicht vuursteenmijnen Overzicht vuursteenmijnen Galerij mijn I met haksporen Onderzoeker in galerij I Galerij mijn II met prehistorische vulling Onderzoek in galerij mijn II
 
Een drempel op de plek waar galerijen van de mijnen II en III elkaar ondergronds raakten van de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul Haksporen in de vloer van een verdwenen galerij van mijn II van de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul. Galerij van mijn III, in de 19e of 20e eeuw deels afgesloten met gestapelde blokken kalksteen van de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul De schacht van mijn IV tijdens de opgraving,  onderzoek van de prehistorische vuursteenmijnen in de Plenkertstraat te Valkenburg aan de Geul De schacht van mijn IV tijdens de opgraving in 1992 van de prehistorische vuursteenmijnen in de Plenkertstraat te Valkenburg aan de Geul Prehistorische haksporen in de schachtwand van mijn IV  van de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul
Drempel tussen mijnen II en III Haksporen in vloer mijn Galerij mijn III met blokken kalksteen Schacht van mijn IV Schacht van mijn IV Prehistorische haksporen in schachtwand mijn IV
 
Detail mer ronde haksporen in mijn IV van de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul. Deel van de schachtwand van mijn VII van de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul (Plenkertstraat) Twee winningswerktuigen – Kerbschlägel - ingebed in de prehistorische vulling (kalksteenstort) van een mijn in de prehistorische vuursteenmijnen Plenkertstraat te Valkenburg aan de Geul Een Kerbschlägel met door het gebruik ‘ingeslagen’ kalksteengruis aan de beide punten in de prehistorische vuursteenmijnen in de Plenkertstraat te Valkenburg aan de Geul Op een pic lijkend, maar niettemin gekerfd winningswerktuig (mijn II)  van de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul
Detail prehistorische haksporen mijn IV Detail ronde prehistorische haksporen mijn IV Schachtwand van mijn VII  Winningswerktuigen in de vulling van een mijn Kerbschlägel Winnningswerktuig uit mijn II
 
Mislukt halffabrikaat van een bijltje dat werd gebruikt als winningswerktuig (mijn II) Vlakke, op een afslagbijltje lijkende werktuigen uit de vulling van de mijnen, waarvan de functie niet helemaal duidelijk is van de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul. Plattegrond van de vuursteenmijnen in de Plenkertstraat te Valkenburg aan de Geul      
Halffabrikaat mislukt bijltje uit mijn II Winningswerktuig Plattegrond vuursteenmijnen      

 

Onderzoek in 1990 in het Biebosch:

Lagen vuursteenknollen (Valkenburg vuursteen) in een oude kalksteengroeve in de Sibbergrubbe Doorsnede van de vulling van een kuil waarin vuursteen is gewonnen (prehistorische dagbouw) in de Biebosch (Valkenburg aan de Geul) Het onderzoek in 1990 in de steile hellingen van het Biebosch (Valkenburg aan de Geul) De onderzoekers aan het werk in de schachtvulling van de vuursteenmijn in het Biebosch (Valkenburg aan de Geul) Het gat in de profielwand van een proefput, dat een eerste blik bood op de slechts gedeeltelijk gevulde zuidgalerij Het gat in de profielwand van een proefput, dat een eerste blik bood op de slechts gedeeltelijk gevulde zuidgalerij
Lagen vuursteenknollen in Sibbergrubbe Doorsnede vulling winningskuil in Biebosch Onderzoek in 1990 in helling Biebosch Onderzoek in 1990 in het Biebosch Proefput met zicht op deels gevulde galerij Detail deels gevulde galerij
 
Een melkwitte laag puur calciet die in de loop der eeuwen ontstond op de vulling van de zuidgalerij Bovenaanzicht van het noordelijk uiteinde van de langgerekte schacht (links op de plattegrond), dat toegang bood tot de galerij van de prehistorische vuursteenmijnen in het Biebosch te Valkenburg aan de Geul Ingang van de noordgalerij met een van de opgravers (Hub Pisters) Bovenaanzicht van het zuidelijk uiteinde van de schacht, met een t.b.v. het onderzoek geïmproviseerde ladder Een lengtedoorsnede door de vulling van de zuidgalerij. In de profielwand is een Kerbschlägel zichtbaar Een lengtedoorsnede door de vulling van de zuidgalerij. In de profielwand is een Kerbschlägel zichtbaar
Galerijvulling met laag calciet Bovenaanzicht schacht Hub Pisters in de mijn Bovenaanzicht schacht Vulling galerij Vulling galerij
 
Het vastleggen van het prehistorisch werkfront in de prehistorische vuursteenmijnen in het Biebosch te Valkenburg aan de Geul Een van de onderzoekers (Fred Brounen) in de leeggeruimde zuidgalerij van de prehistorische vuursteenmijnen in het Biebosch te Valkenburg aan de Geul Blik op een ‘venster’ (links) dat de zuidgalerij verbond met de galerij van een niet onderzochte aangrenzende mijn Door prehistorische mijnwerkers deels vrijgeprepareerde, maar uiteindelijk niet gewonnen vuursteenknollen in de wand van een galerij Door prehistorische mijnwerkers deels vrijgeprepareerde, maar uiteindelijk niet gewonnen vuursteenknollen in de wand van een galerij Twee van de opgegraven Kerbschlägel waarmee de mijn werd uitgehouwen
Onderzoek in vuursteenmijn Fred Brounen in galerij Venster naar andere galerij Vuursteenknollen Vuursteenknollen 2 Kerbschlägel
 
Een aangepunt, door schokbreuk onbruikbaar geworden werktuig. Waarschijnlijk een gebroken beitel in het Biebosch te Valkenburg aan de Geul Huisjes van slakken die ten tijde van de prehistorische winning in de mijn moeten zijn gevallen en daar werden opgenomen in de vulling (kalksteenstort) van de prehistorische vuursteenmijnen in het Biebosch te Valkenburg aan de Geul ossiele oesterschelpen uit de vulling. Een van beide werd door een prehistorische mijnwerker conisch doorboord      
Gebroken beitel Slakkenhuisjes uit de mijn Bewerkte fossiele oesterschelp      


Met dank aan Fred Brounen voor het beschikbaar stellen van de dia's.
© 2011 Fred Brounen &  Faculteit der Archeologie (Leiden)

 
   
 

Website gemaakt door Henk Engelen

Top

Revised: